Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Klubide Nõukogu koosoleku protokoll
28. november 2008


Klubide Nõukogu koosolek
Nordic Hotel Forum, Tallinn                                                                         21.11.2008
 
 
 
KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
 
Kohal viibisid:
ERL esindajad - Siim Nõmmoja, Riina Pill
Klubide esindajad: Ellen Vatsel (Niitvälja RSK); Therje Prohorova (RSK Domingo); Katre Klettenberg (RSK GKG); Raivo Laanet (Järvamaa RSK), Rita Kauna, Raul Kauna (Kurtna RSK); Anželika Maasik (RSK KRT, RSK Nancy); Urmas Raag ((Tartumaa RSK); Ain Unt, Sirje Argus (Tondi RSK); Imre Sams (SK THK); Madeleine Tults (Kasemäe RSK); Helgi Villemson (Saaremaa RSK); Krista Raidmets, Eve Raudnagel (Märjamaa RSK), Anne Kirsipuu (Viljandimaa RSK); Jaana Ala, Marit Vaiksaar (RSK Kuldne Kabi), Hillar Talts (RSK Parkuur); Veljo Sinikas, Külliki Sinikas, Reet Evardson (RSK Ruttar); Agela Griffel, Marja Hietakorpi (RSK Oxford); Külli Tedre (Tallinna RSK); Jaanus Berkmann (Hiiumaa RSK)
Kokku esindatud 20 klubi.
Protokollija - Merle Männik
 
 
1. Kokkuvõte 2008.a. võistlushooajast
 
Siim Nõmmoja esitles koostatud ülevaadet 2008 aasta võistlushooajast. Võeti teadmiseks arvulised suurused toimunud startide kohta, samuti litsentseeritud sportlaste ja hobuste osas. Tõdeti, et suurim arv starte võistlustel tehakse takistussõidus. Takistussõit on ka ainuke võistlusala, kus tiitlivõistlused viiakse läbi rahuldava osavõtjate arvu juures vanusegruppide kaupa rahvusvahelistele tasemetele vastavatel raskusastmetel.
 
Tähelepanu peaks pöörama enam spordialade arengule, kus tiitlivõistluste toimumine sõltub tihti kolmest kuni neljast osavõtjast. Sportlased, treenerid, hobuseomanikud ja klubide esindajad peaksid tegema rohkem koostööd spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks ning sportliku taseme tõstmiseks, seda enam 2009.a.. keerulistes majanduslikes oludes.
 
 
2. Kalenderplaani võistluste korraldamine, ametnikud.
 
Käsitleti 2008.a. sisseviidud peakohtuniku raportit. Tagasiside kohtunikelt ei anna kahjuks loodetud ülevaadet kalenderplaani kantud võistluste korralduse tasemest ning probleemidest. Aastal 2009 otsitakse uusi meetodeid kindlustamaks võistluste korralduslikku kvaliteeti.
 
Tutvustati ERL-i koostatavaid dokumente võistluste ametnike määratlemisel, kvalifikatsiooni andmistel ning nimekirjade koostamisel. ERL-i tegevjuhtkonna eesmärk 2009 aasta jaanuariks on luua ühtne alusdokument ERL kalenderplaani võistlusi läbiviivate ratsaspordi ametnike kvalifikatsioonide kohta ning uuendada juba atesteeritud ametnike nimekirjad.
 
 
3. Võistlussarjad
 
Tutvustati 2009.a. võistlushooajale planeeritud võistlussarjasid. Võistlussarjad on planeeritud läbi viia koolisõidus ning takistussõidus. On tehtud kokkuvõte Koolisõidu Karikasarja reeglite kohta ning see edastatakse Koolisõidu Komiteele ülevaatamiseks. Vajalik tagasiside ERL tegevjuhtkonnale 01.detsembriks 2008. Reeglid kinnitatakse ERL juhatuse poolt 2008 detsembri koosolekul. Sarja etappide toimumiskohad esitab Koolisõidukomitee 1.detsembriks 2008.
 
Võeti teatavaks ka Talvise ja Suvise Ponikarika toimumine. Ponikarikasse kuulub talvel ja suvel neli etappi ning finaal. Sarja toimumiskohad on kinnitatud 2009 aasta kalenderplaani.
 
Siim Nõmmoja tutvustas Takistussõidu GP sarja ideed ning reegleid. Võistluse etappide toimumiskohad kantakse kalenderplaani ja üldjuhend kinnitatakse peale sarja sonsorlepingute sõlmimist.
 
 
4. Kalenderplaan 2009
 
Vaadati üle ning täiendati ning täpsustati 2009.a. võistluskalender. Koolisõidu- ja kolmevõistluskomiteel paluti täpsustada tiitlivõistluste toimumise ajad ning kohad järgneval hooajal 01.dets.2008. Tõdeti, et paratamatult langeb samadele kalendripäevadele erinevaid korraldatavaid üritusi, siiski prooviti vältida tähtsamate võistluste ajalist kattumist ning sobitada need rahvusvahelise võistluskalendriga. Kõik täiendavad parandused kalenderplaani tuleb esitada hiljemalt 01.dets.2008   
 
 
4. Koolitused, kommunikatsioon
 
Kiideti aastal 2008 läbi viidud koolituste hulka ning kvaliteeti, ning kinnitati jätkuvat vajadust ratsaspordi alaste koolituste järele. Siiski nenditi, et ainuüksi koolitustel osalemine ei muuda ratsaspordi kvaliteeti ja vajadus on ka kujundada suhtumist ning igal ühel tuleb panustada eneseharimise teistesse valdkondadesse. Aastal 2009 püütakse läbi viia koolitusi võimaluste piires, finantseerimisallikatena loodetakse kaasata toetusfonde. Klubidel palutakse vajalike koolituste läbiviimiseks anda tagasisidet tegevjuhtkonnale.
 
Arutelu käigus selgus, et seni töötab puudulikult infovahetus ERL-i ja liikmete vahel ning ka liikmete omavaheline informeerimine on probleemne. Siim Nõmmoja selgitas klubide esindajatele, et ERL saadab otseselt klubidele ja tema liikmetele info klubide poolt teatatud e-posti aadressidele ning üldinformatsioon leiab kajastamist pidevalt uuenevas ERL-i kodulehe uudiste osas. Klubide juhtkondadel palutakse koostada oma liikmete adressid-nimekirjad ning edastada neile viivitamatult kõik informatsioon, mis edastatakse ratsaliidust. ERL püüab järgneval hooajal parandada ka kodulehe struktuuri uudiste vallas ning jätkuvalt edastada vajalikku informatsiooni operatiivselt.
 
Teatati, et aasta 2008 hooaja lõpetamine toimub 6.jaanuaril Tallinnas. Toimumise koht ja aeg on täpsustamisel.
 
 
 
Koosoleku juhataja: S.Nõmmoja
 
 
Koosoleku protokollija: M.Männik


Loe kommentaare (0)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat