Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» FEI KOLMEVÕISTLUSE TURVALISUSE FOORUM
22. jaanuar 2008


19. jaanuaril, 2008.a. toimus Kopenhaagenis FEI kolmevõistluse turvalisuse foorum, millel räägitu kokkuvõte on antud järgnevas.
 
Foorumil osalesid 22 rahvusliku alaliidu esindajad, FEI komlevõistluse komitee liikmed ja mitmed tipp-kolmevõistlejad. Foorumi kokku kutsumise ajendiks oli pidevalt püsiv meedia ning mitmete teiste spordialade surve, kus püütakse näidata kolmevõistlust kui ääretult ebaturvalist ala sooviga kustutada see olümpiaalade nimekirjast. Statistiliselt oli 2007.a. kolmevõistluste käigus 11 ratsaniku surmaga lõppenud kukkumist, millest 7 rahvusliku tasandi võistlustel. Tõdeti, et sisuliselt on olukord muutunud paremaks, sest summaarselt on viie aastaga poole võrra langenud letaalsete juhtumite arv, samas võistluste ja startide arv on enam kui kahekordistunud. Siiski ei ole põhjust täielikuks rahuloluks.
 
Suuremad alaliidud esitlesid oma programme turvalisuse suurendamiseks. Siinkohal olulisemad punktid ettekannetest:
 • Saksamaa pidas tähtsaimaks ohutu kukkumise kohustuslikku õpetust algajate tasemelt alates. Selleks kasutatakse sportvõimlemise õpetajaid. Samuti viiakse läbi teoreetilised kursused teadvustamaks alaga seotud riske.
 • Iirimaa esindaja ninetas olulise aspektina treeningute ja treenituse tõstmise vajalikkust. Suuremat tähelepanu juhitakse kvalifikatsiooninormide kaudu võistleja taseme kontrollile.
 • Suurbritannias on Bristoli Ülikooli kaasabil töötatud välja ohutust vähendavate takistuste süsteem, kus kasutusel n.n. turvapolt (pin-system), mis ebaloomuliku jõu (siinkohal mõeldud jõudu kui füüsikalist suurust) rakendumisel tekitabb takistuse asendi muutmisel jõuvektorite suunamuutuse ning vähendab oluliselt n.ö. kukerpall-kukkumise riski. Sellel põhimõttel on tänasel päeval ehitatud enamik Suurbritannia krossitakistusi.
 • Holland kasutab rahvuslikel võistlustel takistuste puhul seest tühjasid kartongpalke, mis n.ö. vale jõu rakendumisel murduvad kindlast murdepunktist. Selline süsteem tekitaks küsimusi ala aluste muutumisest, sest seni on krossis kõik takistused purunematud.
 • Ekvador tõi välja modernse idee ehitada krossitakistused Lego tüüpi klotsidest ehk suurema jõu tekkides „lendab” takistus tükkideks. Tekitas analoogilisi küsimusi Hollandi süsteemiga.
 • Prantsusmaa pöörab suurt töhelepanu kvalifikatsiooninormidele, mis on kehtestatud tunduvalt raskemad, kui FEI puhul. Oluline on ratsanike pidev koolitus ja treeningtegevus.
 
Foorumi käigus moodustati neli töögruppi, millest Hillar Talts osales kohtunike ja Kristjan Lepp rajameistrite töögrupis. Grupid esitasid järgnevad ettepanekud FEI kolmevõistluse komiteele, kes pärast siseseid diskussioone edastab nee FEI Büroole kinnitamiseks. Ettepanekud olid järgmised:
 
Kohtunike töögrupp:
 • Mitte viia sisse hoiatavat kollast lippu, vaid kasutada julgemalt juba määrustikus lubatud punast lippu ratsaniku peatamiseks ohtliku ratsutamise puhul
 • Kasutada julgemalt määrustikus lubatud 25 karistuspunkti ohtliku ratsutamise korral
 • Lugeda väsinud ratsanik ohtlikuks ratsutamiseks koos sellega kaasnevate karistustega
 • Ratsaniku peatamise ja eemaldamise ohtliku ratsutamise tõttu peavad otsustama vähemalt kaks kohtunike kogu liiget koos
 • Toota DVD rahvuslikele alaliitudele ja ametnikele näidistega, mida lugeda ohtlikuks ratsutamiseks
 
Ratsaniku kaitse töögrupp:
 • Koguda süsteemselt meditsiinilist informatsiooni kukkumistel tekkinud vigastuste olemuse kohta, seda nii rahvuslikelt kui rahvusvahelistelt võistlustelt. Iga rahvuslik alaliit määrab Peaarsti, kes vastutab nimetatud informatsiooni kogumise ja FEI-le edastamise eest.
 • Kasutada võistluste arstidel rohkem meditsiinilisi kaarte, teha sinna sissekanded ka ratsaniku kukkumiste kohta.
 • Ellimineerida ratsanik võistlusest esimese kukkumisega
 • Lubada ratsanikul pärast kukkumist startida järgmise hobusega pärast võistluse arsti poolset läbivaatust
 • Koostada takistusekohtunike teadmiste standard, milles olulise osana nõuda esmaabi teadmiste olemasolu
 • Pöörata enam tähelepanu kaitsevahendite (kaskad, turvavestid jne.) arendustegevusele. Eraldada selleks FEI poolt rahalisi vahendeid.
 
Ratsanike hariduse ja litsenseerimise töögrupp:
 • Rahvuslikud alaliidud peavad osutama suuremat tähelepanu ratsanike lubamisel rahvusvahelistele võistlustele. Soovitatakse kasutada karmimaid kvalifikatsiooninõudeid, kui nõuab FEI
 • Rahvuslikud alaliidud peavad koguma FEI poolt välja töötatava standardi alusel statistikat kukkumiste kohta kõikidel võistlustel
 • Iga rahvuslik alaliit peab omama turvalisuse eest vastutavat peaspetsialisti
 • Luua DVD rahvuslikele alaliitudele ja treeneritele krossitreeningute põhialustega
 • Vaadata üle FEI kvalifikatsiooninormid
 • Soovitada tugevamate rahvuslike alaliitude treeneritel/ametnikel abistada nõrgemate alaliitude kolleege nõu ja jõuga
 
Rajameistrite töögrupp:
 • Purunevaid takistusi ei saa lubada, see muudaks spordiala põhialuseid.
 • Viia sisse Suurbritannias välja töötatud pin-systemi nõue
 • Karistada ratsanikku 5 karistuspunktiga takistuse lipu mahaajamise eest
 • Defineerida täpsemalt lubatud üksiktakistuste ja süsteemide mõõtmed
 • Kinnitada CIC võistlustel hüpete arvuks üks hüpe 100m distantsi kohta
 • CCI 1* ja 2* korral kinnitada hüpete arvuks üks hüpe 120-135m kohta
 • Aktiviseerida suhtlust FEI ja rahvuslike alaliitude vahel.
 
 
Kokkuvõtte koostasid Hillar Talts ja Kristjan Lepp
 


Loe kommentaare (0)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat