Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Eesti Meistrivõistluste juhend ponide kestvusratsutamises.
12. juuni 2007


Toimumise aeg ja koht:            05.07.07 Saksa    Ratsutamiskompleksis Tartumaal
                                                Luunja    vallas Sirgu külas
,
Võistluste korraldajad:            ERL , Liivimaa Ratsaklubi                                
Võistluste peakohtunik:            Malle Einaste
Võistluste veterinaararst:                Andres Tuvi
 
Korrapidaja:                            Siret Saks
Sekretariaat:                             võistluspäeval enne võistluste algust kuni 1 tund                        
                                               peale võistluste lõppemist
Osavõtu tingimused:                    Erl poolt kinnitatud osavõtu tingimused
Stardimaksud:                           100.-   Ponide rännak 39 km
                                                300.-   vabaklass 39 km (kvalifikatsioonisõit)
                                                300.-   vabaklass 52 km
                                                300.-   vabaklass 78 km
                                                400.-   vabaklass 117 km
                                 
Inimeste majutus:                        5137012 Terje Saks    
                                               
Hobuste majutus:                        250.- ööpäev Terje Saks 5137012
Arstiabi:                                    Info sekretariaadist
 
Auhinnad:                                 EMV arvestuses 5-le paremale rahalised auhinnad,
I koht-500.- II koht 400.- III koht 250.-, IV koht 200.- , V koht 150.- Medalid 3 le. Kõigile lõpetanutele rosetid ja diplomid.
 
                                                Kvalifikatsioonisõidus 39 km autasustakse kõiki lõpetanuid
                                                 I koha roseti ja diplomiga.
                                                  Kõigile lõpetanutele diplomid, rosetid ja meened
 
 
 
Autasustamine:             vahetult peale võistluse lõppemist.
Registreerimine:                        hiljemalt 20.06.2007 
                                               võistleja: nimi, vanus, klubi
                                                hobune: nimi, vanus, isa, ema-isa, omanik
                                               
                                               E-mail: lmrk@hot.ee
Muu informatsioon:              Võistluste ajal avatud kohvik
                                               
 
 
VÕISTLUSTE KAVA
 
4.07.2007            kell 18.00    Rajaga tutvumine
                        kell   19.00         117 km ja 78 km hobuste vet kontroll
 
5.07.2007        kell   6.00           start 117 km ja 78 km
                        kell    8.00          52 km ja 39 km hobuste vet kontroll
                        kell    9.00          start 52 km, start 39 km
 
Võistlustingimused
 
Võistlejate marsruut 39 km. Koosneb kahest osast I osa pikkus 26 km ja II osa pikkus 13 km.Võistlus toimub kiirusele. SAMA MARSRUUT KVALIFIKATSIOON marsruudi läbimisele normiaja piires.Kahe osa vahel on kuni 30 min. Pikkune hobuse taastumiseaeg ja sellele järgnev kohustuslik 30 min. Puhkepaus. Vahefinisisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min. Mille jooksul saab hobust lasta kontrollida maksimaalselt 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks kui südamelöögi sagedus on 56 x minutis. Või alla selle. Kontrollitakse ka kas hobune ei ole saanud võistlustrassi vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata. Kui hobune on tunnistatud võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min pikkune kohustuslik puhkapaus. I osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg( max. 30 min). Aeg mis kulus hobuse vet. Kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. Pärast finiseerimist tuleb tuua hobune hiljemalt 30 min pärast vet kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min jooksul(pulss 56 x min või alla selle, hingamine 38x min või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust kirja. Pärast finiseerimist kulunud hobuse taastumisaega ei lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 10 km/h Osaleda võivad 4.aastased ja vanemad hobused
 
Võistlejate marsruut 52 km koosneb kahest 26 km pikkusest osast. Tähelepanuks- 52 km osavõtuks on vajalikeelnev tulemus 30 km pikkusest distantsist viimase 2.aasta jooksul.
Võistlus toimub marsruudi läbimisele normiaja piires. Vahefinisisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min. Mille jooksul saab hobust lasta kontrollida maksimaalselt 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks kui südamelöögi sagedus on 60 x minutis. Või alla selle. Kontrollitakse ka kas hobune ei ole saanud võistlustrassi vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata. Kui hobune on tunnistatud võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min pikkune kohustuslik puhkapaus. I osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg( max. 30 min). Aeg mis kulus hobuse vet. Kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. Pärast finiseerimist tuleb tuua hobune hiljemalt 30 min pärast vet kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min jooksul(pulss 60 x min või alla selle, hingamine 38x min või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust kirja. Pärast finiseerimist kulunud hobuse taastumisaega ei lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 10 km/h Osaleda võivad 5.aastased ja vanemad hobused.
 
Võistlejate marsruut 78 km koosneb III osast. I osa –39 km, II osa 26 km ja III osa 13 km. Võistlus toimub marsruudi läbimisele normiaja piires. Tähelepanu – täidetud peab olema kvalifikatsiooni norm 50 km kahe viimase aasta jooksul. Vahefinisisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min. Mille jooksul saab hobust lasta kontrollida maksimaalselt 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks kui südamelöögi sagedus on 64 x minutis või alla selle. Kontrollitakse ka kas hobune ei ole saanud võistlustrassi vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata. Kui hobune on tunnistatud võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min pikkune kohustuslik puhkapaus. I ja II osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg( max. 30 min). Aeg mis kulus hobuse vet. Kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. Pärast finiseerimist tuleb tuua hobune hiljemalt 30 min pärast vet kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min jooksul(pulss 64 x min või alla selle, hingamine 38x min või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust kirja. Pärast finiseerimist kulunud hobuse taastumisaega ei lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 10 km/h. Osaleda võivad 5.aastased ja vanemad hobused
 
 
Võistlejate marsruut 117 km koosneb IV osast: I osa 39 km, II osa 39 km, III osa 26 km ja IV osa 13 km..
Läbitud peab olema kvalifikatsiooninorm 80 km. Võistlus toimub kiirusele marsruudi läbimisele normiaja piires. Vahefinisisse tulles on hobuse taastumiseks aega 30 min. Mille jooksul saab hobust lasta kontrollida maksimaalselt 2 korda. Taastumisaeg loetakse lõppenuks kui südamelöögi sagedus on 64 x minutis. Või alla selle. Kontrollitakse ka kas hobune ei ole saanud võistlustrassi vigastusi, mis takistavad võistlust jätkata. Kui hobune on tunnistatud võimeliseks võistlust jätkama, algab 30 min pikkune kohustuslik puhkapaus. NB. II osa järel on puhkepausi pikkuseks 40 min. I, II ja III osa läbimise ajale lisatakse hobuse taastumiseks kulunud aeg( max. 30 min). Aeg mis kulus hobuse vet. Kontrolli peale, lahutatakse taastumisajast. Pärast finiseerimist tuleb tuua hobune hiljemalt 30 min pärast vet kontrolli. Kui hobune ei ole taastunud 30 min jooksul(pulss 64 x min või alla selle, hingamine 38x min või alla selle) ei saa võistleja võistlustulemust kirja. Pärast finiseerimist kulunud hobuse taastumisaega e lisata sõiduajale. Miinimumkiirus 10 km/h. Osaleda võivad 6 aastased ja vanemad hobused.
 
TÄHELEPANUKS: Finishi järgselt saab hobust vet. kontrolli tuua 1 kord.
 
Kaitsekiivrite kasutamine trassil on kohustuslik, riietus ja hobuse saduldus on vaba. Kui ei kasutata turvajaluseid, peavad sadula karabiinid olema korras (avanevad). Vabajooksulise martingali kasutamine lubatud. Silmaklappide kasutamine hobustel keelatud. Võistluse käigus ei saa hobust ega võistlejat vahetada.
Võistlustrassil kasutatakse punaseid ja valgeid lippe pöördepunktide ia looduslike takistuste tähistamiseks. Lippudega tähistatud ala tuleb läbida nii, et punased lipud jäävad paremale ja valged vasakule. Trassil kasutatakse suunaviitasid. Pöördepunktide, looduslike takistuste tähised ja suunaviidad paigutatakse marsruudile võistlustele eelneval päeval. Marsruut on avatud tutvumiseks 1 päev enne võistluste algust.
Kõrvaline abi on keelatud;
Looduslike takistuste läbimisel, võistlustrassil hobuse talutamisel, keelatud on ka koos ratsanikuga trassil liikumine ja ratsanikule tee juhatamine.
Hobuse heaolu ja tervise huvides kontrollitakse enne starti kõiki hobuseid
Hobustele esitatakse järgmised nõuded;
Südamelöögisagedus 56 x. min. või alla selle.
Hingamissagedus 38 x. min. või alla selle.
Vajadusel mõõdetakse kehatemperatuuri max 38,5 C.
Hobusel ei või olla vigastusi ( haavad, sadula - ja sadulavöö pigistused, longe jne.) mis takistavad hobuse kasutamist võistlustel.
ÜLDISELT
Soovitav on olla kohal tund enne võistluste algust, et oleks võimalik tutvustada võistlustingimusi ja teostada hobuste stardieelne ülevaatus. Korraldajad tagavad stardis (samas on ka vahefinis ja finis) puhta vee kättesaadavuse, kõik muu vajalik võtta kaasa. Kõik vaidlusalased küsimused võistluste käigus lahendatakse koostöös kohtunikekoguga.
NB. Marsruudiga tutvumisel ja ka võistluste ajal palume mitte sõita autodega murule, põllule, heinamaadele.
Täiendav info: andres.harju@vet.argi.ee
tel. 6552736 kella 08.00 - 14.00 ja tel. 25041323   Andres Tuvi    fax: 6552600
 
 
 
Artikkel 824/825
Rännaku sõitude kategooriad.
Lisa FEI määrustikule. Kehtib Eestis korraldatavatele rahvuslikele võistlustele
Hobustele esitatavad nõudmised
 
Kiirusvõistlused
 
Kiirusvõistlus ca 30 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 56 l/min.
Eelnevat kvalifikatsiooni ei ole vaja. Lubatud osaleda 4a. ja vanematel hobustel
 
Kiirusvõistlus ca 50 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 60 l/min.
Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 30 km. distantsil ( kiirus või kvalifikatsioonisõit) Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel
 
Kiirusvõistlus ca 80 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 64 l/min.
Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 50 km. distantsil ( kiirus või kvalifikatsioonisõit) Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel
 
Kiirusvõistlus ca 120 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 64 l/min.
Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 80 km. distantsil. Lubatud osaleda 6a. ja vanematel hobustel
 
Kiirusvõistlus 145 km. või rohkem. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 64 l/min. Lubatud osaleda 6a. ja vanematel hobustel
 
Kvalifikatsioonisõidud
 
ca 30 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 56 l/min.
Eelnevat kvalifikatsiooni ei ole vaja. Lubatud osaleda 4a. ja vanematel hobustel
 
2.         ca 50 km. Minimaalne kiirus 10 km/t. Pulsisageduse maksimum 60 l/min.
Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 30 km. distantsil ( kiirus või kvalifikatsioonisõit) Lubatud osaleda 5a. ja vanematel hobustel
 
Kõik rännakus saadud tulemused kehtivad 24 kuud.
 
Võistlejatele esitatavad nõudmised
 
Kiirusvõistlus või kvalifikatsioonisõit ca 30 km Alates aastast mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8 -10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11 – 13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek.
Kiirusvõistlus või kvalifikatsioonisõit ca 50 km. Alates aastast mil võistlejal täitub 8 eluaastat. 8 -10 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek ja klubi kinnitus võistleja asjakohase ettevalmistuse kohta. Klubi poolt teostatud võistlusele registreerimine loetakse klubi kinnituseks. 11 – 13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 30 km. distantsil (kiirus või kvalifikatsioonisõit) .
Kiirusvõistlus ca 80 km. Alates aastast mil võistlejal täitub 11 eluaastat. 11 – 13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 50 km. distantsil ( kiirus või kvalifikatsioonisõit)
 
Kiirusvõistlus ca 120 km. Alates aastast mil tal täitub 11 eluaastat. 11 – 13 aastastel võistlejatel vajalik vanemate kirjalik nõusolek. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 80 km. distantsil.
 
Kiirusvõistlus 145 km. või rohkem. Alates aastast mil võistlejal täitub 14 eluaastat. Vajalik eelnev kinnitatud tulemus 120 km. distantsil.
 
Kõik rännakus saadud tulemused kehtivad 24 kuud.
 
 
Elukindlustus on kohustuslik
 
Üldised küsimused
 
Paar (hobune + võistleja) saad osaleda 1 aste madalama kategooria võistlusel, kui on nende parim kinnitatud võistlustulemus. Ei kehti Eesti MV kohta.
Võistleja saab osaleda EMV kõigis vanusekategooriates kui vanus ja täidetud kvalifikatsioon seda lubab.
Rahvuslikel ja rahvusvahelistel võistlustel autasustatakse ja saavad punkte kõik tulemuse saavutanud võistlejad ja hobused.


Loe kommentaare (2)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat