Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Eesti Ratsaspordi Liidu Rajameistrite Komitee statuut.
15. veebruar 2007


 
 
ÜLDSÄTTED
 
Rajameistrite komitee on Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) juures tegutsev organ, mille eesmärgiks on koordineerida ERL rajameistrite (takistussõidu, kolmevõistluse ning teiste FEI poolt tunnustatud võistlusalade) tööd, kategooriate süsteemi, kategooria tõstmist, edendada rajameistrite koolitust Eesti tasandil ning ERL tegevjuhtkonna nõustamine rajameistreid puudutavate küsimuste lahendamisel.
 
Rajameistrite komitee on loodud Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse otsusega liidu põhikirja punkti 5.7. alusel.
 
Komitee statuudi kinnitab, teeb selles parandusi ja täiendusi liidu juhatus.
 
KOMITEE ÜLESANDED
 
Oma eesmärkide täitmiseks komitee:
 
  1. Iga aasta annab ülevaate ja omapoolse hinnangu Eesti rajameistrite tööst ning rajameistrite kategooriate tõstmistest või alandamistest. Uued kategooriad kinnitab ERL tegevjuhtkond. LISA 1.
  2. Esitab arvamusi ja ettepanekuid ERL tegevjuhtkonnale rajameistreid puudutavates küsimustes.
  3. Koostab aasta lõikes koolitusprogrammi võimalustest rajameistritele nii Eestis kui välismaal.
  4. osaleb ERL arengukava rajameistreid puudutava osa väljatöötamises;
 
ERL tegevjuhtkond konsulteerib rajameistreid puudutavates küsimustes komiteega ning ootab ära nende seisukoha.
 
Ülesannete täitmiseks on liikmetel õigus:
 
  1. osaleda komitee töös;
  2. tutvuda liidu põhikirja ja juhatuse protokollidega;
  3. esitada arvamusi ja teha oma pädevuse piires ettepanekuid liidu tegevjuhtkonnale;
  4. saada liidult oma tegevuseks vajalikku informatsiooni;
  5. loobuda liikmelisusest.
 
 
KOMITEE LIIKMED JA TÖÖKORRALDUS
 
Komitee liikmed nimetab ERL juhatus tegevjuhtkonna ettepanekul. Komitee liikmete arvu alampiiriks on 2, ülempiiriks 5.
 
Liikmelisust ei saa teistele isikutele üle anda.
Komitee on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalev vähemalt 1/2 liikmetest.
 
Komitee koguneb vastavalt vajadusele eesistuja või liidu tegevjuhtkonna kutsel või kui seda nõuab 1/2 komitee liikmetest. Komitee võib määrata oma regulaarsete kohtumiste aja.
LISA 1
 
Eesti Ratsaspordi Liidu rajameistrite kategooriate määramine
 
 
Eestis kehtivad rahvuslike rajameistrite kategooriad:
 
Kategooria I
Kõik rahvuslikud võistlused
Kategooria II
Takistuste kõrgus kuni 120cm
Kategooria III
Takistuste kõrgus kuni 100cm
Rajameistri assistent*
Ametlikult võimalik määrata juhendisse
*assistendil ei ole õigus olla võistluste ametlik rajameister
 
Käesolevaga tunnustatakse järgmiseid rajameistreid, omistatud kategooriatega.
 
Nimi
Kategooria
Ettepanek komitee poolt
ERL tegevjuhtkonna otsus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*kehtib 2007 aastal.
 
Kooskõlastatud ja kinnitatud:
 
 
 
 
 
 
Rajameistrite komitee                                                            ERL tegevjuhtkond


Loe kommentaare (2)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat