Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Eesti Ratsaspordi Liidu juhatuse koosoleku protokoll
14. detsember 2006


Eesti Ratsaspordi Liit                                          13. detsembril 2006, nr. 9

Juhatuse koosolek                                

Kommest Autokeskused büroos, Tallinnas

Protokoll

 

Osalesid:                      Jaan Kallas, Ruudo Vatsel, Peeter Tohver, Peeter Raid, Toomas Rüütmann, Heiti Hääl

Kohal viibisid:               Siim Nõmmoja,

Koosoleku juhataja:            Heiti Hääl

Protokollija:                  Siim Nõmmoja

Koosoleku algus kell 17.30, lõpp kell  19.00

Jaan Kallas avas koosoleku. Kinnitati koosoleku päevakord alljärgnevana:

 

Koosoleku päevakord:

1.      ERL 2007 kalenderplaani kinnitamine

2.      ERL 2007 eelarve kinnitamine

3.      Saaremaa RSK protest

4.      Ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete tunnustamine

5.      Info ja muud küsimused:

§          Hobuste nakkushaigused ja info levik

§          ERL tegevuse 85. aastapäevast

 

Päevakorra käsitlemine:

 

Pp.1. S.Nõmmoja esitas juhatusele Klubide Nõukogus läbi arutatud ERL 2007 kalenderplaani projekti. Juhatus arutles puudu olevate tiitlivõistluste korralduse teemal. Otsustati ühehäälselt:

·    Kinnitada ERL 2007 aasta kalenderplaan, mis jõustub 01.01.07. (lisa 1)

·    Jäneda HK OÜ/MTÜ Amante poolt kalenderplaani lisatud võistlused kinnitada kalenderplaanis olevaks eeldusel, et üks nimetatud juriidilistest isikutest astub ERL liikmeks hiljemalt 31.01.2007.a.

·    Teha LAT ja LIT rahvuslikele ratsaspordi föderatsioonidele ettepanek korraldada traditsiooniline Balti Noorte MV

 

Pp.2. S.Nõmmoja esitas juhatusele ERL 2007 eelarve ning ülevaate 2006 eelarve täitmisest. Otsustati ühehäälselt:

·    Kinnitada ERL 2007 aasta eelarve tuludega 3 077 000.- ja kuludega 2 891 184.- krooni (lisa 2)

 

Pp.3. S.Nõmmoja informeerist juhatust Saaremaa RSK protestist seoses RSK Parkuur poolt korraldatava „Parkuuri Jõulukarikas 2006” kandmisega kalenderplaani.  Juhatus arutles protesti teemal ning möönis oma eelmise koosoleku lõpuni läbimõtlemata otsust ja erandit ÜM p. 18 osas. Kuna Parkuuri Jõulukarika enamus võistlusi on juba toimunud ei saa, osalenud sportlaste õiguste kaitseks, võistlust kalenderplaanist välja arvata ning 08.11.06. sellesisuline otsus jääb muutmata. ERL võistlushooaeg ning edetabeli pidamise arvestus käib vastavalt ERL kalenderplaanile ning kalendriaasta kaupa, 01. jaanuarist – 31. detsembrini. Juhatus nentis, et esitatud protesti sisuks on tegelikult ERL Klubide Edetabeli punktikoht ning preemiarahad. Lähtudes eelnevast

Otsustati ühehäälselt:

·    Juhatus arvestab ERL klubide edetabeli preemiarahade jagamisel tekkinud olukorda ja RSK Saaremaa protesti

·    Juhatus teeb klubidele ettepaneku kaaluda ERL Üldmäärustiku p.18 muutmist selliselt, et jõustunud kalenderplaani võib teha muudatusi mitte hiljem, kui 6 kuud enne võistluse toimumist.

 

Pp.4. S.Nõmmoja andis ülevaate „Ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete tunnustamise korrast”. Nimetatud korda on korduvalt tutvustatud klubidele, viimati Klubide Nõukogus k.a. novembris. Sisulisi ettepanekuid tunnustamise korra muutmiseks pole klubide polt esitatud. Juhatus kinnitas vajadust väärtustada ratsateenust pakkuvate tallide tunnustamist ning otsustas ühehäälselt:

·        Kinnitada juhend - „Ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete tunnustamine” Hindamisjuhend eksperdile. (lisa 3)

·        Moodustada hindamiskomisjon koosseisus:

-         Siim Nõmmoja, esimees

-         Merle Männik

-         Ingrid Randlaht

-         Aive Sarjas

-         Tiit Siiboja

 

Pp.5.  Info ja muud küsimused

·        Seoses k.a. levinud hobuste nakkushaiguste (nõle) puhangutega toimus 06.12.06. ERL eestvedamisel Veterinaar-ja Toiduametis (VTA) vastav nõupidamine. Kohal viibis ka ESKS esimees Raigo Kollom. Nõupidamise eesmärk oli parandada informatsiooni kättesaadavust hobuste nakkushaiguste osas. Toimunud nõupidamisel otsustati info liikumise kord:

 

  1. Positiivne test nakkushaigelt hobuselt - labori vastus. (Soovitav oleks talli omanikel sõlmida hobusepidamise lepingud selliselt, et need annaksid õiguse haiguskahtluse korral tallis olevatelt hobustelt võtta proove, s.t. kutsuda selleks pädev veterinaar).
  2. Labori teade VTA-le => Maakondlikule Veterinaarkeskusele => vastavalt ERL-i poolt esitatud liikmete nimekirjadele ERL liikmetele
  3. Piirangud hobus(t)e liikumisele (vorm E7 väljastamisel). VTA lisab märkuse vorm E7–le juhuks, kui terve hobune on pärit tallist, kus asub haige hobune.
  4. Kohalik veterinaar otsustab kuna võib piirang liikumise kohta lõppeda ning tungivalt soovitav on peale hobuste tervenemist kogu tall desinfitseerida.

 

Lähtudes eeltoodust juhatus otsustas, esitada VTA-le ERL liikmete nimekiri koos kontaktandmetega selleks, et VTA saaks edastada infot hobuste haiguste kohta ratsaliidule ning otse ERL liikmetele.

 

  • ERl tegevjuhtkond täpsustab ajaloolisi allikaid selleks, et 2007.a. pidada Eesti Ratsaspordi Liidu 85. sünnipäeva.

 

 

                        Protokollija ja juhatuse liikmete allkirjad:


Loe kommentaare (3)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat