Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
AJALUGU » Ratsaspordiprobleemidest Tartus 7.12.1959


 
 
Mõne kuu pärast saab Tartu ratsasport 12-aastaseks. Alustada tuli mitte millestki. Oli vaid paar-kolm entusiasti, kellele ratsasport oli muutunud südamelähedaseks. Hangiti mõned trofeehobused ja leiti võimalus nende paigutamiseks. Treeningumaneežina saadi talvel kasutada Loomakasvatuse Instituudi Tähtvere katsebaasi vana küüni. Algus oli olemas ja siitpeale algas Tartu ratsaspordi arenemise ahelreaktsioon – iga aastaga kasvas hobukoosseis ning ratsasportlaste arv. Ja juba nelja-aastasena võis Tartu ratsasport, olles tõestanud oma eluõigust ning leidnd väärilise koha teiste spordialade seas, kaasa rääkida üleliidulises ulatuses – saavutati kolm NSV Liidu meistritiitlit.
 
Samal ajal arenes ratsasport kiirete sammudega ka Tallinnas ja vennasvabariikides. Loomulikult ei saanud siis Tartugi rahulduda seniste võimalustega. Kui muudest raskustest saadi enam-vähem üle, siis täninigi ei ole lahenenud talviste treeningute küsimus. Arenev põllumajandus sundis Tähtvere katsebaasi kõiki oma baase ära kasutama. See ei jätnud puudutamata ka küüni, mida ratsasportlased kasutasid sisemaneežina. Tagajärjeks oli Tartu ratsaspordi paigaltammumine. Siinkohal ei ole üleliigne mainida, et tänu Tähtvere katsebaasi juhtkonnale saadi siiski igal aastal lühikest aega kasutada väikest kuurinurgakest sisemaneežina, mistõttu paigaltammumine ei kujunenud languseks.
 
Ühe teravamalt hakkab seejuures aga üles kerkima küsimus: kas kurja juur ei peitu mitte Tartu ratsaspordi senistes organisatsioonilistes alustes?
 
Käesoleval momendil eksisteerib Tartu ratsasport Tartu Riikliku Ülikooli õppebaasi raamides. Kahtlemata õigustas see organisatsiooni vorm end ratsaspordi algstaadiumis, mil põhiline osa Tartu noortest oli koondunud ülikooli seinte vahele. Hiljem aga sündis Tartusse TRÜ mõnede teaduskondade baasil teine suur õppeasutus – Eesti Põllumajanduse Akadeemia.
 
Neile kõigile aga, kes mingil määral ei ole seotud TRÜ organisatsiooniga, on ratsasport siiani olnud lukustatud ukse taga. Teatud erandiks on olnud EPA, kellele TRÜ ratsaspordibaasi uksed jäid peale iseseisva EPA Spordiklubi moodustamist avatuks vastava üürilepingu alusel. Muidugi ei saa juttu olla mingist mõlemapoolsest kasulikust kokkuleppest, kui üks nõuab kallist üüri, teisel aga puduvad vastavad summad. Nokk kinni ja saba lahti – EPA ratsaspordisektsioon oli sattunud haraka ossa, tõrvatud katuseks aga osutus TRÜ ratsaspordiklubi iganenud organisatsiooniline vorm. Muide, siinkohal ei olegi vahest õige süüdistada niivõrd organisatsioonilist vormi, kuivõrd sellist üleüldist tendentsi oma spordibaaside kasutamise ülejääke välja üürida kalli hinna eest, mis kuidagi ei vasta kasutamisel tekkivatele kulutustele. Olgu nii või teisiti, igatahes pikkamööda hakkas takerduma ka TRÜ ratsaspordisektsioon ise. Seda põhjustas suurel määral talviste treeningutingimuste – maneeži puudumine.
 
Maneeži ehitamisse suhtus aga TRÜ juhtkond lubamatult loiult. Peatähelepanu oli pöördunud teiste, massilisemate spordialade baaside täiustamisele ja rajamisele. Takistuseks oli seegi, et puudus maatükk, kuhu maneež ehitada. Uskumatu, kuid tõsi. Tartu linna Täitevkomitee otsusega nr. 226 14. maist 1954. a. eraldati küll maa-ala hipodroomi rajamiseks, kuid täitevkomitee otsus nr. 225 31. augustist 1956. a. tühistas eelmise kompensatsioonita uue maa-ala eraldamise näol ! Lugu on iseenesest veelgi halvem. Nimelt on TRÜ ratsaspordibaasi praegune treeninguväljak linna perspektiivplaanis planeeritud lastepargiks ning tallid koos õuega kuuldavasti individuaalkruntideks…
 
Mida siis tuleks ette võtta? Õige tee oleks vaid selline, mis suudaks täita allpool toodud põhinõuded.
 
1.      Asetada kõik Tartu linna noored ratsaspordi harrastamisel võrdsetesse tingimustesse.
See vihjab eelkõige ratsaspordi alluvuse ümberkorraldamise vajadustele. Laial pinnal tegutsev ratsasport teenib nii massilisuse kui ka sprodimeisterlikkuse huve. Selle nõude täitmiseks tuleb eelkõige aktiivsesse ratsaspordialasesse tegevusse kaasa tõmmata EPA üliõpilasi, kelle enamiku tulevane eriala on otseselt seotud hobusekasvatuse ja ratsaspordialaste küsimustega. Viimane mõte võiks viia järeldusele: anda TRÜ ratsaspordibaas EPA-le. Igatahes õigustaks see end tunduvalt rohkem kui praegune alluvus TRÜ-le. Ent kui juba on käsil Tartu ratsaspordi põhjalik reorganiseerimine, siis peame käsitlema kõiki küsimusi koos, et oleks arvestatud kogu linna huve. Seda tagaks kõige rohkem ratsaspordi alluvus linna kogu sporditegevust juhtivale organie – Eesti NSV Spordiühingute ja –organisatsioonide Liidu Tartu Linnanõukogule. Sellisel juhul saaksid ka linna viievõistlejate nõuded senisest rohkem rahuldatud.
 
2.      Kindlustada normaalsete ja nõuetekohaste tingimuste loomine talviseks treeninguks.
See nõue eeldab kõigepealt suurte kapitaalsete ehituste teostamist. Arusaadavalt on see ülesanne tsentraliseeritud organisatsioonile märgatavalt lihtsam kui ühele asutusele. Seega räägib seegi tingimus linnalise alluvuse poolt.
 
3.      Tagada ratsaspordi massilisuse ja spordimeisterlikkuse kasv. Selge, et tõesti laiahaardelist programmi suudab edukalt täita vaid laiale pinnale toetuv võimas asutus. Kõik ratsaspordikooli lõpetajad peaksid omama mingisuguse spordijärgu, kohtuniku kategooria ja ratsaspordi ühiskondliku instruktori atestaadi, et omandatud teadmisi ja oskusi iseseisvalt edasi anda eeskätt maarajoonides, kus ratsaspordil on suured eeldused muutuda massiliseks.
 
Niisiis, järeldus kõigest sellest on selge: ratsasport Tartus tuleb ümber korraldada ja selle kõige reaalsemaks teeks tundub olevat TRÜ ratsaspordibaasi muutmine linnalise alluvusega Tartu ratsaspordi kooliks.
Arusaadavalt nõuab selline reorganiseerimine ka lisakulutusi, vähemalt paari esimese aasta jooksul. Tartu ratsasportlased loodavad, et see kogu vabariigi huvisid kandev üritus leiab vastutulelikku toetust ja abi Tartu linna Täitevkomitee ja Eesti NSV Spordiühingute ja –organisatsioonide Liidu Nõukogu poolt.    
 A. REINTAM, Tartu linna ratsaspordisektsiooni presiidiumi liige
 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tðempionaat