Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
ARTIKLID » Aretusseadust lugedes I


Seaduse eesmärk. See on välja öeldud seaduse reguleerimisala sätestamisega:”…sätestatakse aretuse alused, et tagada põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine ja loomakasvatuse majanduslik tasuvus.” Otseselt välja ütlemata on oluline tagamõte, mis seaduse seletuskirjas jatkas sedasama lauset: “…ning põllumajandusloomade aretusvaldkonnas Eesti riigi usaldusväärsus rahvusvahelises suhtlemises, mis on üheks eelduseks integreerumisel Euroopasse.” See viimane mõte on hobusekasvatuses ehk olulisem kui mujal. Hobusekasvatuse erilisus on ju selles, et hobune ja ta dokumendid on rohkem visiitkaart kui muu loomakasvatustoodang. Inimene ei tea sageli, kust on pärit või, juust, liha, mida ta sööb, aga hobune kannab kogu elu oma sünnimaa nime, on oma sünnimaa esindaja.

Aretusühing.Kui varem oli aretusühingu tegevusvaldkondi ja eesmärke loetletud palju ja kes mõnega tegeles vähe, võis end õigustada, et ta teeb midagi muud paremini, siis nüüd on väga selge, mida riik loeb aretusvaldkonnaks ja järelikult finantseerib: tõuraamatu pidamine, jõudluskontroll, ohustatud tõu säilitamine ja aretusmaterjali käitlemine. Ükskõik kui vapralt mingi ühing võitleb oma liikmete huvide eest, parema tuleviku või õigema aretuse eest, tal ei ole õigust saada riigilt aretusühinguna tunnustamist ega sentigi raha, kui tal ei ole korras üks või  mitu neist aretusvaldkondadest. Igasugune seltskondlik ja klubiline tegevus aretusseaduse reguleerimisalasse ei kuulu. Hobusekasvatuses jääb peamiseks ülesandeks ilmselt tõuraamatu pidamine ja selleks vältimatu tegevus (paarituste registreerimine, varssade identifitseerimine, täkkude tunnustamine jms.).  Maailmas on aretusühing ja tõuraamatuühing kattuvad mõisted. Tõuraamat ja põlvnemistunnistus (lähemas tulevikus pass) on ka kõik,  mis meist välismaailmas mulje loob (peale hobuste kvaliteedi muidugi). Kui see pole korras, ei ole kõigel muul mõtet. Korras aga pole meil ükski tõuraamat. Olen püüdnud selgeks saada, mille poolest erineme rahvusvaheliselt tunnustatud (rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvatest) tõuraamatutest. Probleemidest, miks meil ei ole võimalik täielikult aktsepteeritavat tõuraamatut korda saada enne 10 aastat (nagu arvas üks Soome Hippose esindaja), räägime ruumipuuduse tõttu järgmises numbris ja enne seda üldkoosolekul.

Aretusprogramm. Tõuraamatu aluseks on aretusprogramm, mis peab sisaldama aretuse eesmärgi, meetodid, aretusedu saavutamise abinõud, vajaliku populatsiooni suuruse ja terve hulga erinevaid kordi (kuidas hobuseid tõuraamatusse kantakse, põlvnemist registreeritakse ja kontrollitakse, jõudlusandmeid kogutakse, kasutatakse, avaldatakse, aretuslooma aretusse tunnistatakse, seemendusandmeid registreeritakse, loomi identifitseeritakse ja nende üle arvestust peetakse). Omaette eristaatus on ohustatud tõu säilitamisel.

Seadust on võimalik tõlgendada ka nii, et iga aretusühing saab taotleda ainult ühe tõuraamatu pidamist. Nimelt nõutakse aretusühingu tunnustamiseks aretusprogrammi  (mitte aretusprogrammide) ärakirja. Ühte aretusprogrammi mitme tõuraamatu jaoks ei ole maailmas seni teada. Mõttetuseni on kerge jõuda ka siis, kui tahetakse kõiki ilusaid  eesmärke saavutada millestki loobumata. Kui eesmärgiks on ratsaspordis konkurentsivõimelise hobuse aretamine, ei saa sama tõuraamatu eesmärgiks olla põlise tõu säilitamine. Mujal minnakse eesmärkide täpsustamisega niikaugele, et oldenburgi aretajad lõid uue tõuraamatu Oldenburg International, mis erinevalt koolisõidu suunas eriti edukast vanast tõuraamatust seab eesmärgiks oldenburgi hüppehobuse aretamise.Aretusmeetodid. Ei saa teha üht ja rääkida teist. Loomulikult ei tohi  riik nõuda mingit tema poolt antud aretuseesmärki või – meetodit,  kuid ta saab nõuda,  et  iga aretusühing kasutab neid meetodeid,  mida  ta ise aretusprogrammis deklareerib. Ei saa enam kuulutada, et aretusmeetodiks on puhasaretus, kui tõuraamatusse kantud varssade isad on suures enamuses teistest tõuraamatutest. Ristandaretusprogramm pole häbiasi, Euroopa Ühenduse reeglid lubavad ja isegi soodustavad seda paljudes direktiivides, kuid see peab olema igaühele arusaadavalt välja kuulutatud,  nagu toote pakendil on kirjas selle koostis ja tootja.  Aga see ei ole sama , mis puhasaretus või ohustatud tõu säilitamisprogramm.

Originaaltõuraamatu nõusolek. Eesti aretusseadus ütleb selgelt: “Aretusühing,  kes tahab hakata pidama hobuslaste tõuraamatut, selle osa või aretusregistrit tõu kohta,  mille originaaltõuraamatut peetakse mõnes välisriigis, peab tagama, et on täidetud originaaltõuraamatut pidava organisatsiooni või ühingu poolt sätestatud põhimõtted, ja saama sellekohase nõusoleku.”  Kersti Alp väidab EHS infolehes ka päris selgelt, et

olevat saavutatud kokkulepe VNIIK-i ja EHS-I vahel,  “mis lubab Eestis väljastada trakeeni hobustele tõudokumente, kui nende andmed on kooskõlas selle riikliku  (s.t. Venemaa R.K.) tõuraamatuga. See tähendab, et Eestis peab olema trakeeni hobuste aretusregister ja trakeeni kasvatajad peavad lähtuma originaaltõuraamatu nõuetest.”  Mida Venemaa instituut lubab, ei loe Eestis mitte midagi, veel vähem on kellelgi Venemaal õigus otsustada, et Eestis peab midagi olema, olgu või trakeeni aretusregister. Vene trakeenide tõuraamat pole originaaltõuraamat ja neil ei ole õigust lubada pidada Eesti aretusregistrit,  rääkimata õigusest lubada Eestis väljastada tõudokumente. Kes seda siiski teeb, on süüdi Eesti  riigi Põllumajandusloomade aretusseaduse rikkumises ja karistused on: tunnustamata isikuna tegutsemise eest kuni 50000.- krooni ja tõuraamatu või aretusregistri pidamise nõuete rikkumise eest kuni 30000.- krooni. Väide, et Saksa Trakeeni Liit on täielikult tunnustanud venelaste tööd, on siiski liialdus. Igaüks teab, et isegi Vene trakeenide saksakeelseid igati korrektseid põlvnemistunnistusi aktsepteeritakse Saksamaal (ja ka mujal, näiteks Soomes) alles pärast  ekspertiisi Saksamaal.


Loe kommentaare (3)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat