Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
ARTIKLID » Maamessil saab tänasest laupäevani tutvuda ka vahendiga, mis aitab siis, kui...


Mida vaadata muu hulgas Maamessil?
"Keemiarelva" juhuks, kui...
Biotsiid on kemikaal, millega saab loomakorjused niimoodi töödelda, et nad püsivad kolm ööpäeva matmata-äravedamata nii, et ei hakkaks haisema ega muutuks inimestele ja teistele loomadele ohtlikuks. Eriti oluline on see veistel-lammastel ette tulevate epideemiate puhul, kui korjuseid tekib palju ja pidevalt ning nendega on vaja midagi seni ette võtta, kui on võimalik see nukker orgaanika minema vedada.
Parem teada kui karta.
1. See keemiline ühend ei mumifitseeri, vaid peatab teatud ajaks orgaanilise aine lagunemisprotsessi.

2. Ühe lehma või hobuse korjuse ühekordseks ülepritsimiseks kulub 4-5 liitrit 25%-st K-DES lahust

3. Kaubanduses saadava kontsentraadi liiter maksab 200 EEK-i; ühest liitrist saab 4 liitrit kasutusvalmis lahust ehk siis talunikule maksab üks liiter pritsimist 50 EEK-i.

4. Preagu on deslahuse müügipaik Konekesko kaupluste kett üle Eesti.

PS. Kui korjus jääb kolmest ööpäevast kauemaks seisma, siis peab teda korduvalt uhtma. et säiliks nii nagu oli, iga 48 tunni järel. 

Toode on iseenesest biolagunev, mis tähendab et pole keskkonnale ohtu ja kui ka korjus saab maha maetud, siis ikka ükskord kõduneb ära kah!

UUDNE LOOMSETE JÄÄTMETE SÄILITAMISE BIOTSIID K-DES®
 
Taustinfo
Minevikus oli väga levinud loomsete korjuste matmine ning kasutati rohkesti kustutatud lupja, mis aitas talumeestel vabaneda korjustest ja loomsetest jääkidest oma taluümbruses.
Kuid nüüdisaegsed keskkonnanõuded keelavad sellised protseduurid, põhiliselt tingituna hullu lehma tõve juhtumitest Euroopa Liidus ning on viidud sisse kindel nõue, et loomsed jäätmed ning -korjused korjatakse kokku ning hävitatakse vaid selleks volitatud juriidiliste isikute poolt.    
Sellest lähtuvalt eksisteerivad ettevõtted, mis vastutavad ja tegelevad loomsete korjuste ja mitte inimtarbimisse minevate jäätmete kogumise ning hävitamisega. Need ettevõtted peavad omama pädevaid vahendeid lihatööstuste jääkide ja loomsete korjuste kiireks transpordiks ning eemaldamiseks eluskarjade vahetust lähedusest.
Kuid alati ei pruugi tegutsemine olla nii kiire kui vaja, mis tähendab, et loomseid jäätmeid tuleb mõnda aega hoida omaniku territooriumil. See tekitab suure riski haiguste levikuks, halva lõhna tekkeks, kahjurite vohamiseks, reostuse tekkeks jne.
Sellest lähtuvalt on töötatud välja uus peroksiididel baseeruv vahend orgaaniliste ainete säilitamiseks, aeglustamaks roiskumisprotsessi ning takistades paljusid sellega kaasnevaid probleeme.
Hispaanias on kauaegse balsameerimiseksperdi Dr. Javier Chavezi poolt välja töötatudtõhus ja ohutu biotsiid K-DES®. Oma laialdasi teadmisi kasutades on õnnestunud härra Chavezil välja töötada efektiivne lahus orgaanilise aine säilitamiseks teatud ajaperioodi jooksul. Eelmisel aastal sai see toode kaitstud ülemaailmse patendiga ning ta on kõrgelt hinnatud soojema kliimaga Lõuna-Euroopa riikides nagu Hispaania, Portugal, Itaalia ning Prantsusmaa, kus teda ka edukalt turustatakse. Selle tootega on arvestanud nii Hispaania Põllumajandus- kui Tervishoiuministeerium, kui orgaaniliste ainete säilitajana, mis annab K-DES® - ile väga laia kasutusvaldkonna hügieeni- ja säilitusainena nii loomakasvatusettevõtetes kui ka lihatööstustes, panustades seejuures tugevalt loomatervishoiu parendamisele.
Innovatiivne on just K-DES®-i võime säilitada orgaanilist ainet, mis muudab K-DES®-i kasutamise loomsete korjuste ülepritsimisel asendamatuks, sest toode hoiab ära välise lagunemisprotsessi ning tänu oma biotsiidi omadustele hoiab eemal ka selle protsessi välised kiirendajad nagu kärbsed, nende munad ja selle tulemusena laibale tekkiv elustik. Samuti hukkuvad korjuse sisemusest välispinnale ilmuvad vaglad.
                      
Korjuste töötlemiseks tuleb K-DES® lahust pritsida võimalikult üle kogu korjuse, immutades seda korralikul, et lasta avalduda toote desinfitseerival toimel. Eriti korralikult tuleb töödelda igasuguseid keha-avausi (suu/nokk, silmad, nina, kõrvad, pärak, genitaalid, haavad), pritsida võimaluse korral mõlemalt küljelt. Mitte inimkäitlusse minevate loomsete jäätmete tööltemisel lihatööstustes on soovitav täita ladustatud jäätmete konteiner K-DES®lahusega kuni jäätmed on vedelikuga täielikult kaetud. Kasutatav lahuse kogus võib varieeruda sõltuvalt jäätmete kogusest, kui ka surnud looma suurusest.
Lähtudes Hispaanias läbiviidud testide tulemustest võib väita, et soovitusliku lahusekoguse kasutamisel iga 48 tunni järel saab korjuseid edukalt säilitada enam kui 5 ööpäeva ilma, et tekiks ebameeldivat lõhna, dehüdratsiooni, kärbseid, nende vastseid ega raipetoidulisi vaklu, samuti saab välditud võimalik nakkuste levik. Ümbritsev keskkond püsib puhtam ja hügieenilisem, mitte ainult loomadele, vaid ka inimestele, kes seal töötavad.
Oluline on ära märkida katsetulemused juba laguneval korjusel peale selle töötlemist K-DES®lahusega – väheneb märgatavalt hais, hukkuvad juba siginenud tõugud ja vaglad ning tõrjutud saavad kärbsed ja putukad.
Peale selle on K-DES®üsnagi turvaline toode just kasutajatele, kuna see ei ole mürgine ega kahjulik sisse hingates või nahale sattudes. Samuti ei ole see söövitav, kantserogeenne ega ka mutageenne (ei tekita vähki).
Biotsiid K-DES®on sellest kevadest saadaval ka Eestis ning on registreeritud Eesti Kemikaalide Teabekeskuses (reg. nr 0461/09). Hispaania tehase esindaja kogu Põhja-Euroopas on Civilistra OÜ, Eestis peaks toode tarbijateni jõudma läbi Konekesko kaupluste keti.
 
 Nagu ehk mäletate, langetas oktoobris 2002 otsuse Euroopa Parlamentaarne Nõukogu ((EC)
nº 1774/2002, 3ndal oktoobril 2002), millega määrati kindlaks sanitaarnormid loomsete
jäätmete käitlemiseks, mis ei lähe inimtarbimisse.
Lisaks kehtestab sama määrus ranged normid loomade ja inimeste tervisele, käsitledes
loomsete jäätmete kogumist, transporti, hoidmist, käitlemist, muutmist, kasutamist ja
hävitamist. Need normid on kohustuslikud, välja arvatud mõned üksikjuhtumid, mis on ka
nimetatud vastavas määruses eraldi iga loomaliigi kohta. Määrus kehtib üle kogu Euroopa
Liidu ja on pärit 1. maist 2003. aastal.
Sellest lähtuvalt peavad eksisteerima ettevõtted, mis vastutavad ja tegelevad loomsete korjuste
ja mitte inimtarbimisse minevate jäätmete kogumise ning hävitamisega,. Need ettevõtted
peavad omama pädevaid vahendeid lihatööstuste jääkide ja loomsete korjuste kiireks
transpordiks ning eemaldamiseks eluskarjade vahetust lähedusest.
Kuid alati ei pruugi tegutsemine olla nii kiire kui vaja, mis tähendab, et loomseid jäätmeid
tuleb mõnda aega hoida omaniku territooriumil. See tekitab suure riski haiguste levikuks,
halva lõhna tekkeks, kahjurite vohamiseks, reostuse tekkeks jne.
Sellest lähtuvalt on töötatud välja uus peroksiididel baseeruv vahend orgaaniliste ainete
säilitamiseks, aeglustamaks roiskumisprotsessi ning takistades paljusid sellega kaasnevaid
probleeme.
K-DES® on tõhus biotsiid, mis on registreeritud Eesti Kemikaalide Teabekeskuses (reg. nr
0461/09), kui ka Hispaania Põllumajandusministeeriumis kasutamaks loomatervishoiu
valdkonnas (reg. nr 0694-P). Selle tootega on arvestanud ka Hispaania
Tervishoiuministeerium, kui orgaaniliste ainete säilitajana, mis annaks K-DES® - ile väga laia
kasutusvaldkonna hügieeni- ja säilitusainena nii loomakasvatusettevõtetes kui ka
lihatööstustes.
Peale selle on K-DES®-il võime säilitada orgaanilist ainet, mis muudab innovatiivseks KDES
®-i kasutamise loomsete korjuste ülepritsimisel (nii püütakse loomapidamise
keskkonnanõuete järgi oma tingimusi parandada), sest toode hoiab ära välise
lagunemisprotsessi ning tänu oma biotsiidi omadustele hoiab eemal ka selle protsessi välised
kiirendajad nagu kärbsed, nende munad ja selle tulemusena laibale tekkiv elustik.
Toote pealekandmine
K-DES®-i on lihtne peale kanda vesilahusena, survestatud anumast pihustiga ehk siis
pihustades vedelikku vajalikele objektidele või pindadele võimalikult laiaulatuslikult, et lasta
avalduda toote desinfitseerival toimel.
Korjuste töötlemiseks tuleb lahust pritsida võimalikult üle kogu korjuse, immutades seda
korralikult. Eriti korralikult tuleb töödelda igasuguseid keha-avausi (suu/nokk, silmad, nina,
kõrvad, pärak, genitaalid, haavad), pritsida võimaluse korral mõlemalt küljelt.
Mitte inimkäitlusse minevate loomsete jäätmete tööltemisel lihatööstustes on soovitav täita
ladustatud jäätmete konteiner K-DES® lahusega kuni jäätmed on vedelikuga täielikult kaetud.
Kasutatav lahuse kogus võib varieeruda sõltuvalt jäätmete kogusest, kui ka surnud looma
suurusest. Järgnev tabel annab ülevaate soovitatavatest kogustest:
Linnud ja jänesed 0,25 kuni 0,5 liitrit 25% -st K-DES®-i
vesilahust korjuse kohta
Sead, lambad ja kitsed 1 kuni 1,5 liitrit 25% -st K-DES®-i vesilahust
korjuse kohta
Vasikad ja varsad 2 kuni 3 liitrit 25% -st K-DES®-i vesilahust
korjuse kohta
Lehmad ja hobused 4 kuni 5 liitrit 25% -st K-DES®-i vesilahust
korjuse kohta
Lähtudes läbiviidud testide tulemustest võib väita, et soovitusliku lahusekoguse kasutamisel
iga 48 tunni järel saab korjuseid edukalt säilitada enam kui 5 ööpäeva ilma, et tekiks
ebameeldivat lõhna, kärbseid, nende vastseid ega raipetoidulisi putukaid, samuti saab
välditud võimalik nakkuste levik. Ümbritsev keskkond püsib puhtam ja hügieenilisem, mitte
ainult loomadele, vaid ka inimestele, kes seal töötavad.
Roiskumisprotsessi aeglustumist juba laguneval korjusel on samuti uuritud peale selle
töötlemist K-DES® lahusega – väheneb hais, hukkuvad juba siginenud tõugud ning tõrjutud
saavad kärbsed ja putukad.
Juhul kui kasutusala ning korjuste suurus lubab, tuleks korjuste hoiustamisel konteinerites
võimalusel kasutada nn- immutusmeetodit, mis tagab täieliku säilivuse ning desinfektsiooni.
Alustada tuleks konteineri desifitseerimisega K-DES® lahusega, siis pritsida korralikult üle
kogu loomne korjus enne konteinerisse asetamist. Viimase sammuna tuleks pihustada lahust
juba lahusega kaetud ja konteinerisse asetatud korjuste kuhjale.
Kui toote pealekandmine on tehtud õigesti, võib jätta konteineri lahtiselt seisma, ilma, et sinna
mingisuguseid putukaid või kärbseid ligi tuleks. Seega peatab see suures ulatuses või lausa
kogu ulatuses loomse korjuse sisemise lagunemisprotsessi ja veeväljutus-protsessid.
Oma desinfitseerivate omaduste poolest on K-DES® ideaalne toode erinevate hoonete,
pindade ja konteineris olevate jääkide desinfitseerimiseks. Lahust peaks pihustama üle kogu
vajaliku pinna ja seejärel see mehaaniliselt üle puhastada, hoolitsedes selle eest, et lahus
satuks ka kõikidesse nurkadesse ja lõhedesse. Tänu neile omadustele pakub toode efektiivset
ja täielikku puhastust kõigile pindadele ja aitab vältida nakkuslike haiguste levikut nii
inimestele kui ka ümbritsevatele loomadele.
Peale selle on K-DES® üsnagi turvaline toode just kasutajatele, kuna see ei ole mürgine ega
kahjulik sisse hingates või nahale sattudes. Samuti ei ole see söövitav, kantserogeenne ega ka
mutageenne (ei tekita vähki).
Kokkuvõte
Nagu eelnevalt mainitud, on K-DES® laiade kasutusvõimalustega toode, mis areneb koos
tarbijate uute vajaduste ja soovidega. Toote eesmärgiks on pakkuda silmapaistvaid uuendusi
keskkonna säästmisel ja puhtana hoidmisel, säilitades hügieeni loomakasvatusettevõtteid ja
lihatööstusi ümbritsevas keskkonnas.
Kokkuvõte ja pildid käesolevas dokumendis viitavad testidele, mida on teostatud K-DES®-
iga. Need kõik on saadaval veebiaadressil: www.abc-des.com
 
 Antud toode sobib loomsete laipade desinfitseerimiseks ja väliste lagunemisprotsesside ärahoidmiseks. Samuti tõrjub
eemale lagunemisprotsessi välised kiirendajad nagu kärbsed, nende munad ning teised asjakohased putukad.
K-DES® On tugev bakteritsiid, fungitsiid, virutsiid, laiaspektriline ning jõuline putukatõrjevahend. Seega katab ta suures ulatuses vajaduse säilitada farmis ja selle ümbruses hügieeniline keskkond.
Koostis:
Vedeliku kujul desinfektsioonivahend, mille koostise moodustab
3% puhtusega metüül-etüül- ketoon-peroksiidi kombinatsioon.
Füüsilised ja keemilised omadused:
Välimus: Selge ja läbipaistev vedelik
Värvus: Poolläbipaistev
Lõhn: Lõhnatu
Kasutuskogused: (soovituslikud)
Linnud ja jänesed 0,25 kuni 0,5 liitrit 25% -st K-DES® -i
vesilahust korjuse kohta
Sead, lambad ja kitsed 1 kuni 1,5 liitrit 25% -st K-DES®-i
vesilahust korjuse kohta
Vasikad ja varsad 2 kuni 3 liitrit 25% -st K-DES®-i
vesilahust korjuse kohta
Lehmad ja hobused 4 kuni 5 liitrit 25% -st K-DES®-i
vesilahust korjuse kohta
Selle kasutamiseks desinfektsioonivahendina sõidukites ja
hoonetes, on soovitatav K-DES®-i 25% vesilahus juba varem ette
valmistada.
Kasutamisjuhised:
Toode kantakse loomsele korjusele pihustamise teel, kandes seda
üle kogu korjuse pinna. Pöörata erilist tähelepanu sellele, et
loomulikud avaused saaksid lahusega kaetud (suu/nokk, kõrvad,
pärak/kloaak, haavad jne).
Kui toodet kasutatakse säilitamaks korjuseid konteineris, on
soovitatav kanda toodet esmajärgus konteineri pinnale. Seejärel,
laduda kiht looma korjuseid ja pritsida seda kihti lahusega, laduda
järgmine kiht ja jälle pritsida. Nii toimida kuni konteineri täitumiseni,
kattes ka kõige pealmise kihi lahusega, et korjused saaksid
lahusega korralikult läbi immutatud.
Ehkki K-DES® -i kantakse korjuse pinnale põhiliselt pihustamise
teel, on võimalik sama doosi kasutada vettekastmismeetodi
kasutamisel. Sellisel juhul saavutatud säilitamise tase püsib palju
kauem, mitte ainult välimisel tasandil, vaid samuti sisemisel
tasandil.
Kui hoone konstruktsioon ja kasutusotstarve lubavad, võib seal
toodet kasutada desinfitseeriva biotsiidina, pihustades, niisutades
või pintseldades lahust manuaalselt soovitud pindadele.
Iseloomuomadused:
1. Orgaanilise aine säilitaja
K-DES® on spetsiaalselt loodud selleks, et pidurdada loomulikke
orgaanilise aine lagunemise protsesse. Seega saab ära hoida
ebameeldivat lõhna, vähendada putukate kohaleilmumist ja
vähendada nakkushaiguste riski.
2. Putukatõrje efekt:
K-DES® -i komponendid tõrjuvad eemale putukad, kärbsed ja
moskiitod farmi ümbruses. Vähendades putukate munemist,
hoitakse ära ka massiivne putukavastsete vohamine, mis muidu
kiirendaks orgaanilise aine lagundamist
3. Bakteritsiidne efekt:
25%-ses lahuses, täidab toode K-DES® Euroopa Määruse UNEEN
1040:
- Mustades tingimustes (boviinalbumiini vesilahus 3g/l),
peale 5 minutit 20ºC juures, bakterisordid Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus.
- Tampooni lahuses (pH 9,0) peale 5 minutit 20ºC juures
järgnevad bakterisordid: Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus
4. Fungitsiidne efekt:
25%-ses lahuses, toode K-DES® täidab Euroopa Regulatsiooni
UNE-EN 1275
- Mustades tingimustes (boviinalbumiini vesilahus 3g/l),
peale 5 minutit 20ºC juures, sordid Candida albicans,
Aspergillus niger.
- Tampooni lahuses (pH 9,0) peale 5 minutit 20ºC juures
järgnevad sordid: Candida albicans, Aspergillus niger
Rakendamine:
K-DES® on tõhus desinfitseeriv bakteritsiid ja fungitsiid
putukatõrjevahendi omadustega, mis hoiab ära loomakorjuste
lagunemise. See on samuti efektiivne biotsiid hoonete ja
farmiümbruste desinfitseerimiseks ja hügieeni tagamiseks
Pakend:
K-DES® -i müüakse 1; 5 ja 25 liitristes kanistrites.
Hoiatused:
Vaata ohutusnõudeid (ohutuskaarti)
Registreeritud KTK-s, reg. number: 0461/09
Maaletooja:
OÜ Civilistra
Äriregistri kood: 10210626
Pangodi, Kambja v, Tartumaa 62017
tel: +372 51 00889
e-mail: info@civilistra.eu
 


Loe kommentaare (0)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat